Çmimorja e produkteve të lizingut efektive nga 07.02.2022