Kampanjë për banesa - klientë rezidentë Gusht-Dhjetor 2023

Jam i/e interesuar

Blej banesë dhe financohu përmes kampanjës së përbashkët ndërmjet #raiffeisenleasingkosove dhe Raiffeisen Insurance Broker Kosovo

Financim deri në 90% të cmimit të banesës
Kohëzgjatja e lizingut deri në 25 vite
Interes preferencial     

Sigurimi i banesës me çmim preferencial
Vlerësimi i pronës - falas
 Pa hipotekë shtesë

Aplikimi për këtë kampanjë ka përfunduar!