Kampanjë për vetura të perdorura ndërmjet Raiffeisen Leasing dhe Raiffeisen Insrance Broker - Mars 2023

Jam i/e interesuar

Blej veturë të përdorur dhe financohu përmes kampanjës së përbashkët ndërmjet #raiffeisenleasingkosove dhe Raiffeisen Insurance Broker Kosovo

 

✅ Financim deri në 80% të cmimit të veturës
✅ Afati i lizingut deri në 7 vite
✅ Kasko me çmim preferencial
✅Interes preferencial
✅ Asistencë rrugore dhe GPS- Falas
 

Aplikimi për këtë kampanjë ka përfunduar!