Kampanjë për vetura të reja ndërmjet Raiffeisen Leasing dhe Raiffeisen Insrance Broker- Mars 2023

Jam i/e interesuar

Blej veturë të re dhe financohu përmes kampanjës së përbashkët ndërmjet #raiffeisenleasingkosove dhe Raiffeisen Insurance Broker Kosovo

 


✅ Financim deri në 100% të cmimit të veturës
✅ Afati i lizingut deri në 7 vite
✅Kasko me çmim preferencial
✅ Interes preferencial
✅ Asistencë rrugore dhe GPS- Falas
 

Aplikimi për këtë kampanjë ka përfunduar!