Kampanjë për individë dhe mikro biznese për vetura të reja - Nëntor 2022

Jam i/e interesuar

✅ Financim deri në 80% të cmimit të veturës

✅ Pa kolateral shtesë

✅Interes preferencial


✅ Afati i lizingut deri në 6 vite

 

Aplikimi për këtë kampanjë ka përfunduar!