Kampanjë ndërmjet Auto Sallon Xhevda dhe Raiffeisen Leasing Kosovë

Jam i/e interesuar

Kushtet e kampanjës:

 

✅Regjistrimin e parë - Falas

✅ Financim deri në 80% të cmimit të veturës

✅ Pa kolateral shtesë
✅ Kohëzgjatja e lizingut deri në 5 vite

✅Interes preferencial

 

Aplikimi për këtë kampanjë ka përfunduar!