Kampanjë ndërmjet Auto Sallon RIDI dhe Raiffeisen Leasing Kosovë

Jam i/e interesuar

Kushtet e kampanjës:

 

✅ Regjistrimi i parë - Falas

✅Zbritje në cmim për cdo veturë të financuar me Raiffeisen Leasing

✅ Financim deri në 80% të cmimit të veturës

✅ Pa kolateral shtesë
✅ Kohëzgjatja e lizingut deri në 5 vite

✅Interes preferencial

Aplikimi për këtë kampanjë ka përfunduar!