Mundësi financimi për paisje të furrave ndërmjet ProelEU dhe Raiffeisen Leasing

Jam i/e interesuar

✅ Financim deri në 80% të cmimit të paisjes

✅ Pa kolateral shtesë

✅ Kohëzgjatja e lizingut deri në 6 vite

 

Kjo marrëveshje është pjesë e iniciativës së projektit #USAIDKosovoCompete Kosovo Export Network, për të mbështetur zhvillimin dhe rritjen për kompanitë e sektorit privat në Kosovë.

✅ Financim deri në 80% të cmimit të paisjes

✅ Pa kolateral shtesë

✅ Kohëzgjatja e lizingut deri në 6 vite

 

Kjo marrëveshje është pjesë e iniciativës së projektit #USAIDKosovoCompete Kosovo Export Network, për të mbështetur zhvillimin dhe rritjen për kompanitë e sektorit privat në Kosovë.

Aplikimi për këtë kampanjë ka përfunduar!