Kampanjë për financimin e paisjeve për përpunimin e drurit ndërmjet Si Mac dhe Raiffeisen Leasing

Jam i/e interesuar

✅ Financim deri në 80% të cmimit të paisjes
✅ Pa kolateral shtesë
✅ Kohëzgjatja e lizingut deri në 6 vite

 

 

 

Aplikimi për këtë kampanjë ka përfunduar!