Kampanjë për financimin e paisjeve për përpunimin e drurit ndërmjet Si Mac dhe Raiffeisen Leasing

Jam i/e interesuar

✅ Financim deri në 80% të cmimit të paisjes
✅ Pa kolateral shtesë
✅ Kohëzgjatja e lizingut deri në 6 vite

 

 

 

Apliko për kampanjë

Ju faleminderit!

Faleminderit për aplikimin!

Ne do ju kontaktojmë së shpejti!

Kthehu në faqe