Anëtarët e bordit dhe Komitetet në Raiffeisen Leasing Kosovë

 • BORDI I DREJTORËVE

  Anita Kovacic- Kryesuese e Bordit

  Renate Kattinger - Anëtare

   

  KOMITETI I AUDITIMIT

  Anita Kovacic - Kryesuese e Bordit

  Osvelda Qafa - Anëtare

  Renate Kattinger - Member

   

  KOMITETI I MENAXHIMIT TE RISKUT

  Anita Kovacic - Kryesuese e Bordit

  Renate Kattinger - Anëtare