Kampanjë për vetura të perdorura

Jam i/e interesuar

KUSHTET E FINANCIMIT: 

✅ Financim deri në 100% të cmimit të veturës

✅ Interes preferenical

✅ Pa kolateral shtesë
✅ Kohëzgjatja e lizingut deri në 5 vite

Aplikimi për këtë kampanjë ka përfunduar!