Kampanjë për vetura të reja

Jam i/e interesuar

KUSHTET E FINANCIMIT:

✅ Financim deri në 100% të cmimit të veturës

✅ Interes preferenical

✅ Pa kolateral shtesë
✅ Kohëzgjatja e lizingut deri në 6 vite


 

Aplikimi për këtë kampanjë ka përfunduar!