Kampanjë ndërmjet Raiffeisen Leasing Kosovë - Auto Kacandolli dhe K.S. Dukagjini

Jam i/e interesuar

Shko tek faqja!

Kushtet e kampanjës:

 

 Pjesëmarrje vetëm 20%

 Kohëzgjatja e lizingut deri në 5 vite

 Pa kolateral shtesë

Interes preferencial
Cmime speciale për motoçikleta 

Kasko sigurimi me çmim pereferencial

Aplikimi për këtë kampanjë ka përfunduar!